Przejście do sekcji:

Przydomowe oczyszczalnie

Gmina Zławieś Wielka informuje

 
Gmina Zławieś Wielka informuje, że w dniu 17.06.2010 w przetargu nieograniczonym nr ZP34/14/10 wybrano ofertę firmy EKO Technologie Witold Żołna, Oś. Kasztanowa 4c/2, 70-895 Szczecin na Opracowanie projektu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka za cenę 120,00 zł z VAT wykonania jednego projektu.

                                   

Gmina Zławieś Wielka informuje, że w dniu 17.06.2010 w przetargu nieograniczonym nr ZP34/14/10 wybrano ofertę firmyEKO Technologie Witold Żołna, Oś. Kasztanowa 4c/2, 70-895 Szczecin na Opracowanie projektu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka za cenę 120,00 zł z VAT wykonania jednego projektu.

Słownie: sto dwadzieścia złotych z VAT

W/w wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę.

Za kryterium cena otrzymał 100 pkt.

 

 

Informuję, że w przetargu ofertę złożyło:

 1. KB Projekt, ul. Gliniana 65, 91-336 Łódź które za kryterium cena otrzymało 42,85 pkt.
 2. Agne-Projekt s.c., ul. M. Kopernika 3/11, 44-117 Gliwice które za kryterium cena otrzymało 11,57 pkt
 3. Pracownia Projektowa Sławomir Partyka, 83-200 Starogard Gdański które za kryterium cena otrzymało 6,00 pkt.
 4. ECOKUBE Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź które za kryterium cena otrzymało 39,34 pkt.
 5. FOR-EKO A. Klimek, ul. Dekutowskiego 3/11, 39-400 Tarnobrzeg które za kryterium cena otrzymało 39,34 pkt.
 6. PROTERMO Usługi Projektowe, Aleje Jana Pawła II 39/14, 09-410 Płock które za kryterium cena otrzymało 22,22 pkt.
 7. Przeds. Wielobranżowe GLOBAL Sp. z o.o., ul. Arkońska 46/10, 71-470 Szczecin które za kryterium cena otrzymało 14,14 pkt.
 8. P.W. GEOPROJEKT, Skarpie 16, 13-206 Płaśnica które za kryterium cena otrzymało 12,61 pkt.
 9. Biuro Usług Inwestycyjno-Projektowych „LEWANDA”, ul. Boleniowa 3, 85-435 Bydgoszcz które za kryterium cena otrzymało 17,14 pkt.
 10. EKO-BUD, ul. Ziębowa 1 a, 87-800 Włocławek które za kryterium cena otrzymało 22,22 pkt.
 11. Zakład Usługowo-Handlowo-Prod. INSTAL-PROJEKT, ul. Ogrodowa 7, 87-620 Kikół które za kryterium cena otrzymało 24,24 pkt.
 12. Bydgoskie Biuro Projektów PLAN, ul. Białogrodzka 15/62, 85-808 Bydgoszcz które za kryterium cena otrzymało 12,01 pkt.

 

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie po 28.06.2010 r.

 

 

 

 

Wróć