Przejście do sekcji:

Świetlica integracyjna w Złejwsi Wielkiej

Rozstrzygnięcie przetargu na Budowę Świetlicy Integracyjnej w miejscowości Zławieś Wielka

Rozstrzygnięcie przetargu na Budowę Świetlicy Integracyjnej w miejscowości Zławieś Wielka
Gmina Zławieś Wielka informuje, że w dniu 11.10.2010r. w Przetargu Nieograniczonym NR ZP/34/17/2010, wybrano ofertę ROYTER INVEST sp. Z o.o. ul. Ugory 17 87-100 Toruń na Budowę Wiejskiej Świetlicy Integracyjnej w miejscowości Zławieś Wielka za cenę 754 702,08zł z podatkiem Vat.

 

Zławieś Wielka, 11.10.2010r.

 

 

ZP/34/17/2010

 

 

Gmina Zławieś Wielka informuje, że w dniu 11.10.2010r. w Przetargu Nieograniczonym NR ZP/34/17/2010, wybrano ofertę ROYTER INVEST sp. Z o.o. ul. Ugory 17 87-100 Toruń na Budowę Wiejskiej Świetlicy Integracyjnej w miejscowości Zławieś Wielka za cenę 754 702,08zł z podatkiem Vat. 

 

Słownie : siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwa złote 8/100

            W/w wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę.

            Za kryterium cena oferta otrzymała 100 pkt.

Informuję, że w przetargu ofertę złożyła:

  1. Zakład Ogólnobudowlany „IZBUD”, 85-449 Bydgoszcz ul. Pelikanowa 22. Za kryterium CENA- otrzymała 53,24 pkt.
  2. Konsorcjum-Lider Zespół Usługowo Rozruchowo Modernizacyjno Schron-Went Beata Matczak, Nowa Ruda 3 86-011 Wtelno, która za kryterium CENA-otrzymała 96,80 pkt.
  3. BAUPOL sp.z o.o. ul. Przemysłowa 14a 85-758 Bydgoszcz, która za kryterium CENA-otrzymała 71,10 pkt.
  4. ZPUH TERMSAIH 85-159 Bydgoszcz ul. Stroma 10, która za kryterium CENA-otrzymała 84,93 pkt.
  5. Firma Budowlana  „DOLMAR” ul. Kościuszki 30/13 87-400 Golub Dobrzyń, która za kryterium CENA-otrzymała 94,76 pkt.
  6. Spółka Budowlano-Handlowa MIKPUL ul. Rapackiego 49 86-300 Grudziądz, która za kryterium CENA-otrzymała 79,60 pkt. 
  7. KWK CONSTRUCTION sp.z o.o. ul. Produkcyjna 15 85-772 Bydgoszcz która za kryterium CENA-otrzymała 75,49 pkt.
  8. „JAWOR” sp.zo.o. 87-100 Toruń ul. Chrobrego 121, która za kryterium CENA-otrzymała 96,80 pkt.         

            W związku z powyższym zamawiający zawiadamia, że w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie po 21.10.2010 r.

Wróć