Przejście do sekcji:

Świetlica integracyjna w Złejwsi Wielkiej

odpowiedź na pytania

 
Dotyczy: Przetarg nieograniczony nr.ZP34/17/2010
Budowa Wiejskiej Świetlicy Integracyjnej w miejscowości Zławieś Wielka.

                                               Zławieś Wielka, 20.07.2010

 

 

ZP34/17/2010

 

Dotyczy: Przetarg nieograniczony nr.ZP34/17/2010

            Budowa Wiejskiej Świetlicy Integracyjnej w miejscowości Zławieś Wielka.

 

W związku z zadanymi pytaniami:

1.Instalacja zasilająca gniazd 230V i oświetlenia pomieszczeń przewiduje w poz. 38 montaż opraw oświetleniowych-typu SD 418EVG  szt 56, Natomiast w projekcie elektrycznym opraw oświetleniowych typu SD418EVG jest szt 63.

Którą ilość przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć ilość wynikającą z projektu.

2. Proszę o podanie więcej informacji do wyceny wykładziny podłogowej bezspoinowej (93:103), jaka to wykładzina?

Odpowiedź: Wykładzina PCV typu TARKET o strukturze homogienicznej.

3. Ilość okien jest różna na dokumentach, z której dokumentacji należy korzystać do przygotowania przetargu z przedmiotu, rzutu kondyknacji czy elewacji?

Odpowiedź: Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej w załączeniu.

4. Proszę o podanie więcej informacji dotyczących dachu, brak rozwiązania konstrukcji kratownicy (brak możliwości wyceny).

Odpowiedź: Rozwiązanie konstrukcji dachu w załączeniu.

5. Beton na ławy fundamentowe w projekcie przyjęto B-15 w przedmiarze B-20

 proszę o ujednolicenie?

Odpowiedź: Należy przyjąć beton B-20.

6. Jaki rodzaj betonu zastosować dla schodów, belek, wieńców, stropów, podkładu pod posadzki, czapkę kominową.

Odpowiedź: Na wieńce, stropy belki beton B-20, podkład pod posadzki B-15.

7. Izolacja ław i ścian fundamentowych proszę o podanie rodzaju izolacji poziomej i pionowej.

Odpowiedź: Izolacja pozioma 2x papa na lepiku, pionowa masa asfaltowa niewchodząca w reakcję z styropianem.

8. Prosze o podanie zestawienia zbrojenia dla wszystkich elementów budynku.

Odpowiedź: Stal zbrojeniowa: fi 16- 65kg

                                  fi 12- 1161kg

                                   fi 10- 391kg

                                   fi 8- 30kg

                                   fi 6- 916 kg

9. Wnoszę o podanie rodzaju, grubości i koloru blachodachówki, ilość i rodzaj gąsiorów oraz rynny (blachy) koszowej.

Odpowiedź: Blachodachówka-kolor ceglasty jasny

            Kalenice 52,5mb.

            Długość rynien i rur spustowych należy przyjąć zgdonie z przedmiarem   poz.61 i 62.

10. Impregnacja drewna-czym wykonać?

Odpowiedź: OGNIOCHROM-dostarczając 200g środka na m2 elementu.

11.Wnoszę o podanie długości parapetów z PCV.

Odpowiedź: Długości parapetów wewnętrznych wg przedmiaru poz 68-72. Długość parapetu taka sama jak szerokość okien plus 3 cm z każdej strony.

12. Jakie płytki ścienne i podłogowe mają być zastosowane oraz jaka wykładzina?

Odpowiedź: Płytki-gres zwykły nie szlifowany.W łazienkach zwykłe płytki ceramiczne.

13. Proszę o podanie przekrojów przez posadzki.

Odpowiedż: Przekroje przez posadzki podane są na przekroju zawartym w projekcie-załaczniki.

14. Czy zbrojenie posadzki siatką stalową ma być wliczone.

Odpowiedź: Tak.

15. Z czego i jak wykonać balustrady zewnętrzne?

Odpowiedź: Balustrady zewnętrzne przy pochylni stalowe z profili zamkniętych                      okrągłych fi30 pochwyty fi50. Przestrzenie balustrad wypełnione płytami z poliwęglanu.

Na balustrady i daszek należy przeznaczyć 8m2 materiału.

                        Wójt

                                    /-/Tadeusz Smarz

Wróć