Przejście do sekcji:

Świetlica integracyjna w Złejwsi Wielkiej

Informacja o zmianie ogłoszenia

W związku z niemożliwością wyjaśnienia wszystkich pytań w sprawie w/w zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, ponownie zmienia treść S.I.W.Z w punkcie 16 p.pkt 1 i 3.

 

ZP34/17/2010                                                                                        Zławieś Wielka, 14.09.2010 r.

 

Dotyczy:              Przetarg nieograniczony Nr ZP 34/17/2010

                                Budowa wiejskiej świetlicy integracyjnej w miejscowości Zławieś Wielka.

 

INFORMACJA

W związku z niemożliwością wyjaśnienia wszystkich pytań w sprawie w/w zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, ponownie zmienia treść S.I.W.Z w punkcie 16 p.pkt 1 i 3:

  1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Gmina Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, pokój nr 23, w terminie do dnia 20.09.2010 roku, godz. 10:00
  2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, pok. 31 dnia 20.09.2010 roku, godz. 10:15

Na:

  1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Gmina Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, pokój nr 23, w terminie do dnia 30.09.2010 roku, godz. 10:00
  2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, pok. 31 dnia 30.09.2010 roku, godz. 10:15

Informacja o zmianie ogłoszenia
W związku z otrzymaniem bardzo dużej ilości pytań od wykonawców w sprawie w/w zamówienia, w celu ich wyjaśnienia niezbędna jest konsultacja z projektantem, co wymaga czasu. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art.. 38 ust. 4 ustawy prawo ustawień publicznych, zmienia treść S.I.W.Z w punkcie 16 p.pkt. 1 i 3.

 

                                                                                               Zławieś Wielka, 19.08.2010 r.

ZP 34/17/2010

 

 

Dotyczy:         Przetarg nieograniczony Nr Zp34/17/2010

                        Budowa wiejskiej świetlicy integracyjnej w miejscowości Zławieś Wielka

 

INFORMACJA

 

W związku z otrzymaniem bardzo dużej ilości pytań od wykonawców w sprawie w/w zamówienia, w celu ich wyjaśnienia niezbędna jest konsultacja z projektantem, co wymaga czasu. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art.. 38 ust. 4 ustawy prawo ustawień publicznych, zmienia treść S.I.W.Z w punkcie 16 p.pkt.  1 i 3.

 

Który Brzmi;

  1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu,  Gmina Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, pokój nr 23, w terminie do dnia 26 .08 . 2010 roku, godz. 10 .00  
  2. Otwarcie ofert nastąpi w  Urząd Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, pok. 31 dnia 26 .08. 2010 roku, godz. 10 .15

 

Na:

  1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu,  Gmina Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, pokój nr 23, w terminie do dnia 20 .09 . 2010 roku, godz. 10 .00  
  2. Otwarcie ofert nastąpi w  Urząd Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, pok. 31 dnia 20 .09. 2010 roku, godz. 10 .15

 

Wójt Gminy Zławieś Wielka

 

-Tadeusz Smarz

Wróć