Przejście do sekcji:

Świetlica integracyjna w Złejwsi Wielkiej

Rozstrzygnięcie przetargu na Budowę Świetlicy Integracyjnej w miejscowości Zławieś Wielka

Gmina Zławieś Wielka informuje, że w dniu 11.10.2010r. w Przetargu Nieograniczonym NR ZP/34/17/2010, wybrano ofertę ROYTER INVEST sp. Z o.o. ul. Ugory 17 87-100 Toruń na Budowę Wiejskiej Świetlicy Integracyjnej w miejscowości Zławieś Wielka za cenę 754 702,08zł z podatkiem Vat.

odpowiedź na pytania

Dotyczy: Przetarg nieograniczony nr.ZP34/17/2010
Budowa Wiejskiej Świetlicy Integracyjnej w miejscowości Zławieś Wielka.

Informacja o zmianie ogłoszenia

W związku z niemożliwością wyjaśnienia wszystkich pytań w sprawie w/w zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, ponownie zmienia treść S.I.W.Z w punkcie 16 p.pkt 1 i 3.

Ogłoszenie o przetargu ZP 34/17/2010

Gmina Zławieś Wielka ogłasza przetarg nieograniczony ZP 34/17/2010
Zławieś Wielka: Budowa wiejskiej świetlicy integracyjnej w miejscowości Zławieś Wielka