Przejście do sekcji:

Świetlica wiejska w Siemoniu

Rozstrzygnięcie przetargu na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemoń

Urząd Gminy Zawieś Wielka informuje, że w dniu 07.07.2011 w przetargu nieograniczonym nr.ZP34/21/2011 wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Handel-Usługi-Produkcja Eugeniusz Tchorzewski ul. Bydgoska 2 87-152 Łubianka na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemoń za cenę 178578,68zł z VAT.

odp. na zapytanie


Dotyczy: Przetargu nieograniczone NR ZP34/21/2011 „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemoń”

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemoń

Zławieś Wielka: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemoń
Numer ogłoszenia: 145046 - 2011; data zamieszczenia: 06.06.2011