Przejście do sekcji:

Jak założyć Uczniowski Klub Sportowy ?

Jak założyć Uczniowski Klub Sportowy ?
Aby założyć Uczniowski Klub Sportowy (lub inne stowarzyszenie kultury fizycznej) wystarczy:

1. Zebrać 15 dorosłych chętnych do założenia Klubu

2. Zorganizować zebranie założycielskie Klubu

3. Powołać Komitet Założycielski i uchwalić statut Klubu (Zarząd Klubu uchwalay jest po uzyskaniu wpisu do ewidencji)

4. Złożyć wymagane dokumenty w Starostwie Powiatowym,czyli:

- Wniosek komitetu założycielskiego o wpis do ewidencji,

- Listę założycieli (co najmniej 15 dorosłych osób),

- Listę obecności na zebraniu założycielskim,

- Protokół z zebrania założycielskiego,

- 3 egzemplarze statutu (statut musi mieć kolejno ponumerowane strony).

Następnie, wyżej wymienione dokumenty należy zanieść do Starostwa Powiatowego (V piętro, pokój 160), które zarejestruje Klub.

Kliknij niżej, aby pobrać wzory dokumentów i gotowe do wydruku formularze:

 
 
źródło: powiattorunski.pl