Przejście do sekcji:

Ogłoszenia o konkursach

Ogłoszenie

Wójta Gminy Zławieś Wielka informuję o wyborze ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultur fizycznej i sportu w Gminie Zławieś Wielka w 2014 r.

Wróć