Przejście do sekcji:

Ogłoszenia o konkursach

Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr  1/2013 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia  15 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zławieś Wielka w 2013 roku 

  • autor: Jan Surdyka

Zarządzenie w sprawie wyboru ofert

Wróć