Przejście do sekcji:

Ogłoszenia o konkursach

LGD Podgrodzie Toruńskie ogłasza nabór wniosków w ramach działania "Małe Projekty"

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „PODGRODZIE TORUŃSKIE"wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi. objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Termin składania wniosków: 5 – 20 czerwca 2012 r.

 

Miejsce składania wniosków: biuro Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie", ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka (budynek urzędu gminy, pokój nr 14), poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 7.00 do 15.00, wtorek w godzinach od 8.00 do 16.00.

Tryb składania wniosków: wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków w konkursie: 290 150,00 zł

Minimalna wymagana liczba punktów niezbędna do wyboru operacji przez LGD: 7.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, wraz z instrukcją jego wypełniania
  • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
  • wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
  • kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie" ul. Handlowa 7 87-134 Zławieś Wielka (budynek urzędu gminy, pokój nr 14), poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 7.00 do 15.00, wtorek w godzinach od 8:00 do 16:00, a także w filiach Biura – w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 24 pok. 7 tel. 56-6744015 oraz w Wielkiej Nieszawce, w budynku Urzędu Gminy tel. 56-6781212 w tych samych terminach.

Pytania należy kierować na adres email: piotr.grodzki@zlawies.pl lub telefonicznie: (056) 674 13 36.

 

DOKUMENTY:

Ogłoszenie

Instrukcja

Lokalne_kryteria_wyboru_operacji

Wykaz_dokumentow_niezbednych_do_wyboru_operacji

19.04_wopp_413_MP_6z_18.04.2012_1

Wróć