Przejście do sekcji:

Aktualności

Wspieraj regionalnie. Zostaw 1% w województwie

W 2014 roku podatnicy z województwa kujawsko-pomorskiego przekazali ponad 22 miliony złotych dla organizacji pożytku publicznego. Ale tylko 9 milionów złotych trafiło do organizacji z regionu. – Dlatego w kampanii „1% regionalnie” zachęcamy, aby kwotę podatku przekazać na rzecz organizacji z województwa, bo dzięki temu pieniądze wrócą do regionu i będą służyły potrzebującym z naszego otoczenia – opowiada Ewa Grobelska z Federacji.

Program Równać Szanse 2015

Stwórz z młodymi ludźmi projekt, dzięki któremu poczują się oni ważni i docenieni!
Rusza Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2015” na projekty dla młodych ludzi. Takie, o których będzie głośno w całej okolicy! Takie, które odmienią życie uczestników! Takie, z których to oni sami będą dumni! Nieważna jest dziedzina – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielność młodych ludzi.

Ogloszenie o naborze kandydatów do komsiji konkursowych

Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z Gminy Zławieś Wielka

W dniach 19 – 23 sierpnia Fundacja La Soleil zrealizowała zadanie publiczne finansowane przez Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, polegające na zorganizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży mieszkających na terenie gminy Zławieś Wielka. Z wyjazdu do nadmorskiego Ośrodka Wypoczynkowego Viva w Jantarze, skorzystało 12 dzieci, w tym jedno dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności wraz z opiekunem.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Projektu uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Akademia Aktywnych zaprasza

Akademia Aktywnych wraz z Urzędem Gminy w Złejwsi Wielkiej serdecznie zaprasza na ćwiczenia z profilaktyki kregosłupa. Zajęcia skierowane są do osób ze schorzeniami kręgosłupa oraz zagrożonych tego typu problemami z powodu siedzącego trybu życia. Wszystkich zaintereswanych zapraszamy na zebranie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 04.03.2014r o godz 19:00 w świetlicy wiejskiej przy ul. Słonecznej 28 w Złejwsi Wielkiej lub kontakt pod nr tel: 787 196 194. Ćwiczenia obejmować będą 8 spotkań po 60 minut na których dyplomowany fizjoterapeuta zadba o Państwa postawę. Dodatkową atrakcją po zakończeniu cyklu zajęć będzie masaż relaksacyjny. www.akademiaaktywnych.org.pl biuro@akademiaaktywnych.org.pl

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Zławieś Wielka

Trwa nabór wniosków na tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego działania zostanie przeprowadzony od 15 do 26 kwietnia 2013 r. w 15 województwach, z wyjątkiem woj. wielkopolskiego. Termin i zasady ubiegania się o pomoc podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross 18 marca br. na portalu internetowym ARiMR (otwórz) oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim ("Dzienniku Gazecie Prawnej").

Uwaga beneficjenci – „MAŁE PROJEKTY” Tuż, tuż.

W związku z dużym zainteresowaniem na obszarach wiejskich działaniem „MAŁE PROJEKTY” realizowanego w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące tego konkursu.

Granty dla stowarzyszeń

Mikrodotacje do wzięcia – fundacja z Inowrocławia dzieli pieniądze Komputer, kolarzówkę czy żaglówkę? Fundacja „Ekspert-Kujawy” przyznaje dotacje stowarzyszeniom. Na co można ja przeznaczyć i kto ma szansę ja otrzymać? Nabór wniosków w marcu. Do rozdania jest ponad 270 tys. złotych w ramach projektu „Mikrodotacje szansą na rozwój potencjału lokalnych organizacji z województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego przez Fundację Ekspert-Kujawy z Inowrocławia.

Ogłoszenia o konkursach dla NGO !

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2013 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej, edukacji ekologicznej, turystyki krajoznawstwa.

Zaproszenie

W związku z trwającymi pracami nad Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 Urząd Marszałkowski - Departament Planowania Regionalnego we współpracy z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie poświęcone w/w Strategii.

Ogłoszenie

Biuro współpracy z organizacjami pozarządowymi województwa Kujawsko-Pomorskiego opublikowało aktualne zestawienie otwartch konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2013 roku.

Czas na nowe przedszkola

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych utworzeniem nowych przedszkoli do składania wniosków o dofinansowanie. Projekty można składać od 21 grudnia 2012 r. od godz. 7.30 do 28 lutego 2013 r. do godz. 14. Na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczyliśmy 17 milionów zł.

Konkurs Młody Ekonomista

3. grudnia ruszyła III edycja Konkursu Młody Ekonomista organizowanego przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Konkurs ma na celu wspieranie rozwoju ambitnych, utalentowanych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną młodych osób i jest skierowany do studentów wszystkich kierunków studiów, którzy nie ukończyli 25. roku życia. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy nadesłać pracę oraz wypełnić formularz dostępny na stronie www.tep.org.pl

Wspólnie ustalamy tematykę Forum NGO

26 czerwca 2012 roku odbędzie XIII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego – organizowane przez Kujawsko-Pomorską Federację NGO. W tym roku motto Forum brzmi „Działasz społecznie? Działaj skutecznie!”, a wybór tematów do dyskusji należy do organizacji pozarządowych.

Zostań „Organizacją sprawdzoną”!

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych chce wyróżniać organizacje społeczne, które dbają o wysoką jakość swojej pracy. To tak naprawdę pierwsza tego typu inicjatywa w województwie. Co w niej najważniejsze? Certyfikat jakości nadawać będą organizacje organizacjom, a nie samorząd lub biznes. Udział w procesie certyfikacji jest bezpłatny. Termin zgłoszeń mija 21 maja 2012 roku.

KONFERENCJA: „Pobudzenie aktywności społecznej w Gminie Zławieś Wielka” - relacja

W dniu 24.04.2012r. w nowo oddanym budynku Wiejskiego Domu Kultury w Górsku mieszczącym się przy ul. Leśna 13/1 odbyła się I Konferencja pn. „Pobudzenie aktywności społecznej w Gminie Zławieś Wielka”. Sympozjum zostało zorganizowane przy współpracy Urzędu Gminy Zławieś Wielka ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”. Do udziału w spotkaniu zaproszone zostały stowarzyszenia, organizacje, instytucje pozarządowe, nieformalne organizacje, parafie, dyrektorzy szkół, związki sportowe oraz KGW.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku

Sprawozdanie w załączniku

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Wójt Gminy Zławieś Wielka informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 – 2014.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zławieś Wielka w 2011 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Zławieś Wielka w 2011 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie
Zławieś Wielka w 2011 roku

wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zławieś Wielka w 2011 roku

w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zławieś
Wielka w 2011 roku

Oferta realizacji zadania publicznego

oferta na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zławieś Wielka w 2011 roku. Tytuł zadania: : "Grand - Prix" Tenisa Stołowego, Gminna Liga Piłki nożnej (piłkarskie "6")

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej.Wiadomość z załączniku

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Zławieś Wielka

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VIII/37/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 – 2014