Przejście do sekcji:

Atrakcje turystyczne

Kamień upamiętniający historyczną lokalizacje Torunia

Historia miejscowości, związana jest z przybyciem na ziemię chełmińską rycerzy zakonu krzyżackiego. W 1230r. Krzyżacy dotarli nad Wisłę, w okolice dzisiejszej Małej Nieszawki. W 1231r. przeprawili się na drugą stronę rzeki i, jak głosi legenda założyli wokół okazałego dębu pierwszą na ziemi chełmińskiej warownię.

Ważnym wydarzeniem było nadanie osadzie przez mistrza krzyżackiego Hermana von Salza prawd miejskich w 1233r. Z powodu ciągłych powodzi miasto w 1236r. zostało przeniesione w bezpieczniejsze miejsce, tam gdzie stoi do dzisiaj.

Po przeniesieniu miasta w Starym Toruniu nadal istniała dobrze prosperująca osada, założono nawet kościół. W 1346r. wielki mistrz Henryk Dusemer uposażył kościół  pw. Jana Chrzciciela w  wieś Górsk. W 1454r. król Kazimierz Jagiellończyk przekazał wieś Tilemanowi von Wege, później należała ona do rodziny Bażyńskich, aż około 1515r. Zygmunt Stary przekazał osadę miastu Toruniowi. W XVIw. Kościół w Starym Toruniu rozebrano, a sprzęty liturgiczne przeniesiono do kościoła dominikańskiego w Toruniu.

Wróć