Przejście do sekcji:

Atrakcje turystyczne

Zespół Pałacowo - Parkowy Caritas w Przysieku

Historia miejscowości sięga średniowiecza, osada Prseschek należała do komturstwa toruńskiego. W 1346r. mistrz krzyżacki Henryk Dusemer, uposażył w nią kościół w Starym Toruniu. W 1457r. osada została nadana przez króla Kazimierza Jagiellończyka Toruniowi.

W XVIw. Przysiek szybko się rozwijał, w czasie, kiedy zarządcą był burmistrz Torunia Henryk Stroband pobudowano dwór oraz zabudowania gospodarskie. W roku 1608 w Przysieku, za zgodą Rady Miasta Torunia.

W roku 1608 w Przysieku za zgodą Rady Miasta Torunia, zbudowano browar i gorzelnie. Przynosiły one znaczne zyski miastu, które czerpano również z działającego tutaj młyna. Osada zaczęła podupadać po wojnach polsko- szwedzkich, dzieła zniszczenia dopełniły pożary miejscowości.

Po I rozbiorze Przysiek znalazł się w Prusach, co skoplikowało sytuację posiadania majątku przez miasto. W XIXw. Zlikwidowano gorzelnię, browar upadł a majątek sprzedano w ręce prywatne. W tym okresie nowi właściciele rozbudowali dwór z 1793r,, a około 1892r. założyli 6-hektarowy park dworski krajobrazowy.

Możemy tutaj podziwiać rzadkie gatunki drzew, m.in. choinę kanadyjską, daglezję, dąb czerwony. Do II wojny światowej majątek był w posiadaniu rodziny Neumanów, po 1945r. został przejęty przez Skarb Państwa.

W Przysieku powstał Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradctwa Rolniczego oraz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej. Budynek dawnego browaru z drugiej ćwierci XVIII i XIXw. Przebudowano na ośrodek Szkoleniowo-wypoczynkowy – hotel „Daglezja”. W 2002r. dwór i zabudowania folwarczne przekazano  Caritas Diecezji Toruńskiej, która powołała tutaj: Bursę Akademicką Caritas Diecezji Toruńskiej, Ośrodek Szkoleniowy Caritas Diecezji Toruńskiej  im. Jana Pawła II, Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Toruńskiej im. Jana Pawła II oraz Ośrodek Formacji Diakonów Stałych.

Wróć