Przejście do sekcji:

Atrakcje turystyczne

Kościół i Krzyż upamiętniający miejsce uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku

Miejscowość pojawia się w źródłach historycznego jako: Gorzk-1233r., Gorske-1414.,Gursko-1457.,Gurske-1605r. W 1346r. mistrz krzyżacki Henryk Dusemer lokował wieś na prawie niemieckim i uposażył w nią kościół pw. Jana Chrzciciela w Starym Toruniu. W 1457r. Górsk został nadany przez Kazimierza Jagiellończyka miastu Toruniowi. W 1515r. nadanie to potwierdził Zygmunt Stary.

Pod wpływem reformacji w 1613r. Rada Miasta Torunia zezwoliła na budowę kościoła ewangelickiego w Górsku. W czasie wojen szwedzkich światynia została poważnie uszkodzona; odbudowana w 1661r. Do 1946r. był to kościół ewangelicki, później rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.


 

Kościół został wzniesiony na planie prostokąta, murowany z cegły, salowy, orientowany, z cechami baroku niderlandzkiego. Od zachodu nadbudowano drewnianą wieżyczkę o szkieletowej konstrukcji, zakończoną blaszanym hełmem z latarnią i chorągiewką z datą 1687. Na wyposażenie kościoła składa się wiele zabytkowych sprzętów. Najstarszym obiektem jest granitowa chrzcielnica, najprawdopodobniej pochodząca z Gotlandii z XIVw. , z drewnianą barokową pokrywą. Pozostałe wyposażenie to: ambona z 1608r., polichromia na stropie wykonana przez Hansa Tiedemana z 1694r., barokowy ołtarz główny i chór muzyczny ze scenami malarskimi, organy z 1700r. o przebudowanym wewnętrznym wyposażeniu.

 

Na cmentarzu przykościelnym warto obejrzeć empirowy, marmurowy grobowiec z XIXw. Oraz nagrobki pastorów. Niedaleko od kościoła, patrząc w kierunku północnym, dostrzeżemy budynek plebanii z XIXw.

 

W górsku znajduje się Krzyż i Tablica upamiętniająca miejsce uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki 19 października 1984r.  Monument widać kierując się krajową 80 na trasie Bydgoszcz-Toruń. Za krzyżem w lesie znajduje się duży parking.