Przejście do sekcji:

Atrakcje turystyczne

Wykaz zabytków Gminy Zławieś Wielka

Wykaz zabytków Gminy Zławieś Wielka
Rejestr zabytków Gminy Zławieś Wielka z dnia 2009.04.03

L.p

Miejscowość Obiekt/Adres Data decyzji Nr rejestru
1. CZARNOWO Kościół par.  p.w. Św. Marcina 13.07.1936 A/288
2. CZARNOWO Cmentarz katolicki o pow. 0,54 ha 06.09.1990 A/219
3. CZARNOWO Grodzisko 15.09.1965 C/21
4. CZARNOWO-KAMIENIEC Osada obronna łużycka

(leśnictwo Biała Góra)

22.10.2003 C/160
5. GÓRSK Kościół  ewangelicki z urządzeniem wnętrza, ob. rzym.-kat. p.w. Podwyższenia Krzyża Św. 28.01.1930 A/289
6. GÓRSK Cmentarz katolicki, d. ewangelicki o pow. 1,03 ha przy kościele 06.09.1990 A/218
7. GÓRSK Stanowisko archeologiczne 28.09.1965 C/33/21
8. ŁĄŻYN Cmentarz par. rzym.-kat. o pow. 1,07 ha 06.09.1990 A/220
9. ŁĄŻYN Kaplica, ob. kościół paraf. p.w. Św. Walentego j.w. j.w.
10. ŁĄŻYN Kostnica j.w j.w
11. PĘDZEWO Cmentarz poewangelicki o pow. 0,4 ha 28.01.1991 A/217
12. PĘDZEWO Kaplica, ob. kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa j.w j.w
13. PĘDZEWO Ogrodzenie cmentarza j.w. j.w.
14. PRZYSIEK Dwór 23.04.1957 A/500
15. PRZYSIEK Młyn j.w j.w
16. PRZYSIEK Dom mieszkalny j.w. j.w.
17. PRZYSIEK Browar j.w. j.w.
18. PRZYSIEK Park dworski wraz z otoczeniem oraz elementami małej architektury: ławka, basen z fontanną, schody, mostek, ogrodzenie z bramami 19.05.2005 A/504
19. RZĘCZKOWO Grodzisko (stan. 2) 14.09.1965 C/16
20. RZĘCZKOWO Grodzisko (stan. 1) 14.09.1965 C/17
21. SKŁUDZEWO Zespół dworsko-parkowy - dwór 08.04.1991 A/168/1
22. SKŁUDZEWO j.w. - budynek gospodarczy j.w. A/168/2
23. SKŁUDZEWO j.w. - hydrofornia j.w. A/168/3
24. SKŁUDZEWO j.w. - park o pow. ok. 4,0 ha j.w. A/168/4
25. SKŁUDZEWO Gródek stożkowaty 14.09.1965 C/13

Wróć