Przejście do sekcji:

Informacja turystyczna

Referat Rozwoju i Promocji

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej 
ul. Handlowa 7 
parter, pokój nr 13

godziny urzędowania:  
poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7.00 do 15.15

we wtorki od 8.00 do 16.15

piątek 7.00 do 14.00

 

tel.
56 674 13 35, 56 674 13 36,
56 674 13 41
e-mail: gazeta@zlawies.pl