Przejście do sekcji:

Opłaty

Wywóz nieczystości płynnych

ZUK Zławieś Wielka Sp. z o.o. informuje, iż z uwagi na niezależne od spółki czynniki  zewnętrzne, które mają wpływ na cenę wywozu nieczystości ciekłych spółka od dnia 01.08.2022r.  zaprzestała świadczyć usługę wywozu nieczystości ciekłych wozem asenizacyjnym.