Przejście do sekcji:

Woda - kanalizacja

Wydawanie warunków i pozwoleń na budowę sieci i przyłączy wod.-kan

Warunki techniczne na podłączenia do sieci wod.-kan. lub warunki projektowe na budowę sieci wod.-kan. są wytycznymi niezbędnymi do sporządzenie projektu budowlanego sieci lub przyłączy wod.-kan. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 3 czerwca 2015 r., nr X/43/2015 od 1 lipca 2015 r. warunki wydawać będzie Zakład Usług Komunalnych w Rzęczkowie.