Przejście do sekcji:

Aktualności

Informacja

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 01. 02. 2018 r. zmianie ulega cena za usługę wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szamb). Cena za usługę wynosić będzie netto 90,74 zł, brutto 98 zł i dotyczy wywozu nieczystości wozem asenizacyjnym o pojemności nie większej niż 5m3.

Wróć