Przejście do sekcji:

Aktualności

Informacja

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie informuje, że w dniu 05.12.2017 r. wystąpiła awaria pompy głębinowej studni nr 1 Stacji Uzdatniania Wody Górsk - Smolno. Awaria ta spowodowała pogorszenie jakości dostarczanej wody do mieszkańców miejscowości Górsk i Pędzewo. W związku z powyższym do 08.12.2017 r. może występować miejscowe pogorszenie jakości wody. W celu usunięcia ewentualnych zabrudzeń w wodzie prosimy o jej przegotowanie.

Wróć