Przejście do sekcji:

Aktualności

Informacja o zmianach cen za ścieki

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie 48A informuje, że z dniem 01.07 2016 r. ulegają zmianie ceny za odprowadzanie 1 m3. ścieków dla odbiorców pierwszej grupy taryfowej – gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej. Uchwałą nr XXI/124/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22.06.2016 r.
w sprawie dopłat dla odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka, zmniejszono wysokość dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców
I grupy taryfowej.

Obowiązujące stawki za odprowadzanie ścieków od 1 lipca 2016 r.:

Taryfowa grupa odbiorców

Wysokość taryfy za 1m3 odprowadzonych ścieków brutto obowiązująca od 01.07.2015 r.

Wysokość dopłaty dla odbiorców do 1m3 odprowadzonych ścieków brutto od 01.07.2016  r.

Wartość opłaty ponoszona przez odbiorców za 1m3 odprowadzonych ścieków brutto od 01.07.2016 r.

Gospodarstwa domowe
i obiekty użyteczności publicznej

6,05 zł

1,00 zł

5,05 zł

Gospodarstwa domowe
i obiekty użyteczności publicznej z przydomową przepompownią ścieków

5,84 zł

1,00 zł

4,84 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wróć