Przejście do sekcji:

Aktualności

Informacja  o wyniku postępowania

Informacja  o wyniku postępowania

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015r.

 

Na podstawie art. 66 ust. 4  ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2003r. poz. 330 ze zm) Zgromadzenie Wspólników  spółki Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o. o.  informuję, iż  wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego ZUK Zławieś Wielka Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie zostało wybrane : 

BIURO BADAŃ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH „ Rewimar” Sp. z o.o.

z siedzibą w Toruniu przy ul. Mickiewicza 83a/2

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Firma Biuro Badań Sprawozdań Finansowych „ Rewimar” Sp. z o.o. spełnia wymogi formalne zawarte w zapytaniu ofertowym.

Wróć