Przejście do sekcji:

Aktualności

TERMINY ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA W 2014

ODPADY WIELKOGABARYTOWE są to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.…
 
Do odpadów wielkogabarytowych nie należy sprzęt eklektyczny i elektroniczny oraz wszelkiego rodzaju odpady budowlane i poremontowe                    
           
Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2014 Zakład Usług Komunalnych rozpoczyna zbiórkę odpadów wielkogabarytowych wg następującego harmonogramu:
 
01.09.2014 RZĘCZKOWO                               
02.09.2014 ZŁAWIEŚ MAŁA                            
03.09.2014 ZŁAWIEŚ WIELKA                      
04.09.2014 PĘDZEWO                                     
08.09.3014 GÓRSK                                               
09.09.2014 CEGIELNIK                                     
10.09.2014 CZARNE BŁOTO                           
11.09.2014 ZAROŚLE CIENKIE                     
01.10.2014 ŁĄŻYN                                               
02.10.2014 CICHORADZ                                    
06.10.2014 GUTOWO                                          
07.10.2014 CZARNOWO                                    
08.10.2014 TOPORZYSKO                                
08.10.2014 PRZYSIEK                                        
09.10.2014 ROZGARTY                                     
09.10.2014 SKŁUDZEWO                                  
10.10.2014 STARY TORUŃ               
13.10.2014 GIERKOWO                                     
14.10.2014 SIEMOŃ                                             
 
 
ZGŁOSZENIA ODBIORU GABARYTÓW PRZYJMOWANE SĄ W URZĘDZIE GMINY ZŁAWIEŚ  WIELKA   W TERMINIE NIE PÓŹNIEJSZYM NIŻ 5 DNI PRZED PLANOWANYM WYWOZEM !

Wróć