Przejście do sekcji:

Aktualności

WAŻNA INFORMACJA!

Gminny Zakład Komunalny w Złejwsi Wielkiej ul. Jasna 14, Zławieś Wielka informuje, iż nastąpi zmiana siedziby Zakładu. Od dnia 6.05.2013 roku siedziba Gminnego Zakładu Komunalnego będzie się mieścić w budynku S.U.-P.K.R. "Agrotech" w m. Rzęczkowo.

  • autor: GZK

Wróć