Przejście do sekcji:

Aktualności

OGŁOSZENIE

 

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i występowaniem niskich temperatur Gminny Zakład Komunalny w Złejwsi Wielkiej przypomina właścicielom nieruchomości o konieczności:

1. odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem, zwłaszcza w pomieszczeniach nieogrzewanych w taki sposób, aby było możliwe dokonywanie odczytów wodomierza

2. oczyszczenie studzienek wodomierzowych z wody

3. zabezpieczenie przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji

Niewykonanie wymienionych obowiązków i zabezpieczeń może być przyczyną awarii i strat, których koszty ponosi właściciel nieruchomości.

Ewentualne awarie prosimy zgłaszać od godziny 7-15 pod numer 566780943, po godzinie 15 i w dni ustawowo wolne od pracy pod numerami:

510 233 294 -  Stefan Czyszka - z-ca kierownika GZK

531 083 955 - Marcin Cudak - konserwator; cała gmina

509 735 954 - Mariusz Kruszyński - konserwator; Zławieś Wlk., Czarnowo, Toporzysko

509 600 101 - Edmund Pomastowski - konserwator; Przysiek, Rozgarty, Czarne Błoto

517 209 498 - Józef Rusak - konserwator; Siemoń, Rzęczkowo, Łążyn

500 013 234 - Lech Barczykowski - konserwator; Górsk, Pędzewo

512 828 841 - Mariusz Dudzik - konserwator; Górsk

 

 

 

 

GZK w Złejwsi Wielkiej

  • autor: GZK

Wróć