Przejście do sekcji:

Aktualności

Informacja o pracy GOPS w dniu13 listopada 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Kierownika GOPS dzień 13 listopada 2023 r. dla pracowników Ośrodka ustala się dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 11 listopada 2023 r. , który wypada w dzień wolny od pracy.

Aldona Michalska

Kierownik GOPS Zławieś Wielka

Wróć