Przejście do sekcji:

Aktualności

Informacja o naborze do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

D8OrwbY8PD+0wAAAABJRU5ErkJggg==

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje o rozpoczęciu realizacji  programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków funduszu solidarnościowego.
W związku z  ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o naborze wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gmina Zławieś Wielka złożyła wniosek do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na środki finansowe w wysokości 36 456,00 zł. na realizację Programu.

Program na terenie Gminy Zławieś Wielka zakłada wprowadzenie, w łącznym wymiarze 806 godzin usług asystencji osobistej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla 2 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie  o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, ul. Słoneczna 28 :
-osobiście w godzinach urzędowania GOPS poprzez pozostawienie w sekretariacie,
-drogą elektroniczną e-mail : gops@zlawies.pl
-listownie na w/w adres.
Karty zgłoszeniowe przyjmowane będą do wyczerpania miejsc.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 56 674 39 66
Wszystkie informacje i załączniki są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wróć