Przejście do sekcji:

Aktualności

Nabór wniosków na obiady dla dzieci i młodzieży

Informujemy, że rozpoczyna się nabór wniosków o pomoc w postaci obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Obiady będą realizowane od  stycznia 2023 r. do czerwca 2023 r.
Zainteresowani mogą składać wnioski wraz z dochodami netto osiągniętymi za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Uwaga! składając wniosek o obiady w miesiącu grudniu 2022 r. przedstawia się dochody netto uzyskane za miesiąc listopad 2022 r.

Z kolei składając wniosek o obiady w miesiącu styczniu 2023 r. przedstawia się dochody netto osiągnięte w miesiącu grudniu 2022 r.

Miejsce złożenia wniosku: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

 ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka, gops@zlawies.pl, szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 674 39 66.

  Świadczenie wychowawcze 500 plus nie  wlicza się do dochodu rodziny ubiegającej się o posiłki z pomocy społecznej

 GOPS Zławieś Wielka
 12.12.20222 rok

 

 

Wróć