Przejście do sekcji:

Aktualności

Punkt konsultacyjny w GOPS

Uprzejmie  informujemy, że  w gminie Zławieś Wielka działa  Punkt Konsultacyjny. Przypominamy, że w Punkcie świadczona jest pomoc psychologiczna oraz wsparcie dla osób uzależnionych od alkoholu/substancji psychoaktywnych i ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie.


Do zadań Punktu należy ponadto:

1)       motywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii/leczenia odwykowego,

2)       kierowanie do leczenia specjalistycznego, a także motywowanie osób współuzależnionych do podjęcia terapii,

3)       motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, do zmiany szkodliwego wzoru picia,

4)       udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,

5)       rozpoznanie zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,

6)       inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.

Konsultacje odbywają się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, ul. Słoneczna 28, w każdy czwartek (będący dniem roboczym) w godzinach od  14.00  do 19.00.

Zapisy na wizyty do psychoterapeuty pod numerem telefonu 56 674-39-66 (w poniedziałki, środy i czwartki od godz. 7.00 do godz. 15.15, we wtorki od godz. 7.45 do godz. 16.00, w piątki od godz. 7.00 do godz. 14.00).

Konsultantem jest p. Michał Dąbkowski  - specjalista psychoterapii uzależnień.

 

                                                                                                                      GOPS Zławieś Wielka

Wróć