Przejście do sekcji:

Aktualności

Ogłoszenie

W związku z chęcią przystąpienia do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod tytułem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej poszukuje wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia. Program ma na celu zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawę poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Głównym wymaganiem jest posiadanie samochodu i prawa jazdy. Osoby chętne zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, ul. Słoneczna 28, lub pod numerem telefonu  56 674-39 66 do dnia 19.02.2022 r.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/rzad-uruchamia-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow

 

                                                                                                                                  GOPS Zławieś Wielka 

Wróć