Przejście do sekcji:

Aktualności

Nabór wniosków na obiady dla dzieci i młodzieży

Informuje, że  rozpoczyna się nabór wniosków o pomoc w postaci obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Obiady będą realizowane od  stycznia 2022 r. do czerwca 2022 r.
Zainteresowani mogą składać wnioski wraz z dochodami netto osiągniętymi za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Uwaga ! składając wniosek o obiady  w miesiącu grudniu  2021 r. przedstawia się dochody netto uzyskane za miesiąc listopad 2021 r.

Z kolei składając wniosek o obiady w miesiącu styczniu 2022 r. przedstawia się dochody netto osiągnięte w miesiącu grudniu 2021 r.

Miejsce złożenia wniosku : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka, gops@zlawies.pl

 Świadczenie wychowawcze 500plus   nie  wlicza się do dochodu rodziny ubieganej się o posiłki  z pomocy społecznej

 

GOPS Zławieś Wielka
Aldona Michalska

Wróć