Przejście do sekcji:

Aktualności

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej  informuje, że w 2021 roku ponownie przystąpił do programu - "WSPIERAJ SENIORA" ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia dla Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii wymagają wsparcia i pomocy.

Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Osoba starsza, która chciałaby skorzystać z usługi wsparcia dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Seniorów pod numer telefonu 22 505 11 11. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów oraz artykułów podstawowej potrzeby.

Koszty zakupów pokrywa Senior.

Mając na względzie powyższe apelujemy do Seniorów, aby zgłaszali się na ogólnopolską infolinię lub bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej  tel. 56 674-39-66.

GOPS Zławieś Wielka

 

Wróć