Przejście do sekcji:

Aktualności

Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że trwa nabór wniosków na dożywianie dzieci  z klas I , II, III szkół podstawowych, które od dnia 18 stycznia 2021r. będą kontynuowały naukę w szkołach na terenie gminy Zławieś Wielka.

Rodzic/opiekun dziecka/i winien złożyć lub przesłać wniosek wraz z dochodami netto uzyskanymi w miesiącu poprzedzającym ubieganie się o powyższą pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka  lub gops@zlawies.pl. ( przykładowo składając wniosek w miesiącu styczniu 2021r. należy dostarczyć dochody za miesiąc grudzień 2020r.).

Kryterium dochodowe do pomocy w postaci obiadów wynosi 792,00zł. netto.

Ponadto informuje się, że Gmina Zławieś Wielka prowadzi postępowanie w postaci zapytania ofertowego na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach na terenie gminy Zławieś Wielka.

Program ma na celu zapewnienie pomocy dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

                                               GOPS Zławieś Wielka

Wróć