Przejście do sekcji:

Aktualności

Informacja o pracy GOPS

W roku 2020 ustala się dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej w dniu 24 grudnia 2020 r. w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 26 grudnia 2020 r.

Ponadto w dniu 23 grudnia 2020 r. tut. ośrodek pomocy społecznej będzie czynny do godziny 13.00.

Wróć