Przejście do sekcji:

Aktualności

Komunikat – zmiana organizacji pracy lokali nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z pomocy. Zasadnym jest zawieszenie udzielania porad osobiście oraz organizacja udzielania porad przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Dlatego też na czas obowiązywania ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374) / do dowołania / porady nie będą udzielane osobiście. Możliwy będzie kontakt telefoniczny na wskazane numery telefonów wyłącznie w godzinach wynikających z harmonogramu.

Zapraszamy do zapoznania się z godzinami dyżurów i numerami telefonów kontaktowych :

Świetlica Integracyjna,
ul. Słoneczna 28, p. nr 11, 87-134 Zławieś Wielka
Kontakt telefoniczny wyłącznie w godzinach dyżurów

  • Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
    Punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe
    • Piątek 15:00-19:00 Igor Juckiewicz - doradca obywatelski, tel. 515 749 265
  • Nieodpłatna pomoc prawna
    Punkt prowadzony przez Adwokatów
    • Czwartek 15:00-19:00 Ewa Kurmin-Orzechowska - adwokat, tel. 501 307 123

 

Wróć