Przejście do sekcji:

Aktualności

Informacja dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Zgodnie z wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 -2023 rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego,  szkoły podstawowej, szkoły średniej  mogą skorzystać w okresie od lutego 2020r. do czerwca 2020r. z pomocy w formie dożywiania.
W przypadku ubiegania się o ww. pomoc należy złożyć wniosek w tut. ośrodku do dnia 20 stycznia  2020 r. wraz z dokumentacją potwierdzającą dochody netto  członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku ( w tym przypadku za grudzień 2019 r. ).

Pomoc będzie udzielana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 792,00 zł netto na osobę w rodzinie.
Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w siedzibie tut. ośrodka.     

 

                                                                                          z poważaniem
                                                                                                                                                                                                                                                  Aldona Michalska - kierownik GOPS Zławieś Wielka

Wróć