Przejście do sekcji:

Aktualności

Punkt Konsultacyjny wznawia swoją działalność

Uprzejmie  informujemy, że po kilkumiesięcznej przerwie Punkt Konsultacyjny w Złejwsi Wielkiej wznowił swoja działalność.
Przypominamy, że w Punkcie świadczona jest pomoc psychologiczna oraz wsparcie osób uzależnionych od alkoholu/substancji psychoaktywnych i ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie.


Do zadań Punktu należy ponadto:

1. Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii/leczenia odwykowego,
2. Kierowanie do leczenia specjalistycznego, a także motywowanie osób współuzależnionych do podjęcia terapii,
3. otywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
4. Udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
5. Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
6. Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.

Konsultacje odbywają się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, ul. Słoneczna 28, w każdy czwartek (będący dniem roboczym) w godzinach od  14.00  do 19.00.

Konsultantem jest p. Michał Dąbkowski  - specjalista psychoterapii uzależnień.


                                                                                  Aldona Michalska – kierownik GOPS

 

Wróć