Przejście do sekcji:

Aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

W sprawie postępowania prowadzone w trybie art.138 o Prawa zamówień publicznych na usługi społeczne: Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych  na terenie gminy Zławieś Wielka od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wróć