Przejście do sekcji:

Aktualności

„Posiłek w szkole i w domu”

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że trwa nabór wniosków na dożywianie dzieci i młodzieży od stycznia 2019r. Program ma na celu zapewnienie pomocy dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W tym celu zainteresowani muszą złożyć wniosek wraz z zaświadczeniami, oświadczeniami o dochodach osób wspólnie mieszkających i gospodarujących.

W przypadku złożenia wniosku w styczniu 2019r. należy przedstawić dochody netto za miesiąc grudzień 2018r.

Dokumentację należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28.

Uwaga! Poprzedni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” od stycznia 2019r. nie obowiązuje.

                                 

GOPS Zławieś Wielka

Wróć