Przejście do sekcji:

Aktualności

Nowy Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu”

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że trwa nabór wniosków na dożywianie dzieci i młodzieży od stycznia 2019r. Program ma na celu zapewnienie pomocy dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Prosimy o poinformowanie uczniów, rodziny o możliwości ubiegania się o pomoc w postaci obiadów. W tym celu należy rodzice dzieci muszą złożyć wniosek wraz z zaświadczeniami, oświadczeniami o dochodach osób wspólnie mieszkających i gospodarujących. Składając wniosek w grudniu 2018r. należy przedstawić dochody netto na listopad 2018r.

W przypadku złożenia wniosku w styczniu 2019r. należy przedstawić dochody netto za miesiąc grudzień 2018r.

Uwaga! Poprzedni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” od stycznia 2019r. nie obowiązuje.

 

                                               GOPS Zławieś Wielka

Wróć