Przejście do sekcji:

Aktualności

Badanie ankietowe na potrzeby przygotowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Zławieś Wielka na lata 2017-2027”

 Zławieś Wielka, 05.06.2017 r.

Gmina Zławieś Wielka jest w trakcie opracowywania

„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Zławieś Wielka na lata 2017-2027”

Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowanej na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszej Gminy.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 05.06.2017 r. do 19.06.2017 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Zławieś Wielka mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej Gminy Zławieś Wielka. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia jej mieszkańców.

 

Ankieta dostępna będzie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej w pokoju  nr 14

oraz na stronie internetowej www.zlawies.pl

 GOPS w Złejwsi Wielkiej

ul. Słoneczna 28, tel. 56/674 39 66

e-mail gops.zlawies-wielka@wp.pl

Wróć