Przejście do sekcji:

Aktualności

Informacja o wydawaniu darów żywnościowych z programu FEAD - czerwiec 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej  informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD dla mieszkańców gminy Zławieś Wielka

Żywność wydawana będzie w Toruńskim Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej ul. Szosa Bydgoska 1a,  w dniach:

01 czerwiec 2017r. ( czwartek ) - w godz. 9.00 – 14.00

02 czerwiec 2017r. ( piątek ) - w godz.9 .00 – 14.00

Na każdą osobę  przysługuje następujący asortyment : makaron, ryż, herbatniki, mleko, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, gulasz, filet z makreli, szynka drobiowa, olej, ser żółty, pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa.

Warunkiem otrzymania paczki było wcześniejsze otrzymanie skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, które wydawane było przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu. Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomocą żywnościową w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

  • 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 028,00 zł dla osoby w rodzinie.

                                                                                                  GOPS Zławieś Wielka

Wróć