Przejście do sekcji:

Aktualności

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego

INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego

wybrana została  Pani Eweliny Zagnińskiej  zam. Unisław

Wybrana   kandydatka   na   ww.  stanowisko    spełnia    wszystkie   wymagania   określone w ogłoszeniu o naborze.

                                                                                       

                                                                                                  

 Zławieś Wielka , dnia 22.05.2017r.                                                                                                                                            Aldona Michalska

                                                                                              Kierownik GOPS Zławieś Wielka

Wróć