Przejście do sekcji:

Aktualności

Pilotażowy, badawczo-promocyjny rejs kontenerowy po Wiśle Gdańsk-Warszawa

Kiedy: 19-27.04.2017 r.

Gdzie: Gdańsk-Warszawa

Opis: W dniach 19-27 kwietnia 2017 r. odbędzie się pilotażowy, badawczo-promocyjny rejs kontenerowy Wisłą z portów morskich w głąb kraju do Tczewa, Grudziądza, Bydgoszczy, Torunia, Włocławka i Warszawy. Celem tego zadania jest udowodnienie konkurencyjności i komplementarności transportu wodnego oraz pokazanie, że już dziś transport wodny na tym odcinku jest możliwy.

            W 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Miastem Bydgoszcz, przystąpiły do międzynarodowego projektu EMMA pn. „Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych”, który ma na celu poprawę konkurencyjności żeglugi śródlądowej względem pozostałych gałęzi transportu oraz rozwój połączeń intermodalnych w łańcuchu dostaw.

Jednym z przedsięwzięć projektu jest organizacja rejsu kontenerowego o charakterze badawczo - promocyjnym, który odbędzie się z portów morskich do Tczewa, Grudziądza, Bydgoszczy, Torunia, Włocławska, Płocka i Warszawy. Celem tego zadania jest identyfikacja utrudnień żeglugowych na drodze wodnej Wisły, z jakimi w obecnych warunkach nawigacyjnych, musi zmierzyć się armator, transportujący towar z portów morskich w głąb kraju oraz wzrost świadomości dotyczącej potrzeby włączenia żeglugi śródlądowej w system transportowy kraju. Rejs zaplanowano w dniach 19-27 kwietnia 2017 r. i oprócz aspektu demonstracyjnego przewidziane jest przeprowadzenie badań szlaku żeglugowego na odcinku Gdańsk – Warszawa, który zobrazuje stan dolnej Wisły i wskaże najbardziej racjonalne rozwiązania w celu jej pełnego udrożnienia.

To wyjątkowe wydarzenie ma pokazać, że już dziś, mimo niesprzyjających warunków nawigacyjnych, możliwe jest prowadzenie żeglugi towarowej na dolnej Wiśle. To również szansa na dotarcie do szerszego grona odbiorców i uświadomienie jak wiele zalet posiada żegluga śródlądowa i jak wiele jej aktywizacja przyniesie korzyści.

Zestaw będzie płynął wzdłuż nadwiślańskich miast i gmin. Nie we wszystkich miejscowościach  istnieje możliwość zacumowania 50 metrowej barki. Barka zatrzyma się m. in. w Grudziądzu Bydgoszczy, Solcu Kujawskim, Toruniu i Włocławku. Szczegółowy plan rejsu na odcinku kujawsko – pomorskim w załączniku.

 

Wróć