Przejście do sekcji:

Aktualności

Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru, zgodnie z ogłoszeniem z dnia 01 lutego 2017r. wybrano ofertę pani Beaty Puchalskiej zam. Toruń.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Oceniając kwalifikacje kandydatów, komisja kierowała się posiadaniem kwalifikacji, doświadczeniem zawodowym, odpowiednimi predyspozycjami, umiejętnościami gwarantującymi prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. 

Kandydat spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie wykształcenie, oraz doświadczenie zawodowe jako Główna Księgowa.  

Kierownik GOPS Zławieś Wielka

           Aldona Michalska

Wróć