Przejście do sekcji:

Aktualności

Informacja GOPS

Ustalam dzień 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej w zamian za święto 26 grudnia 2015 r., przypadające w sobotę, tj. w dniu ustawowo wolnym.

                                                                                                                          Aldona Michalska
kierownik GOPS Zławieś Wielka

Wróć