Przejście do sekcji:

Aktualności

Dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej  ul. Słoneczna 28 tel. (56) 674-39-66 informuje, że wnioski o dofinansowanie do dożywiania dzieci w  szkołach i przedszkolach można składać w siedzibie Ośrodka – do dnia 21 sierpnia 2015r.  Warunkiem uzyskania przez  rodzinę pomocy w formie obiadów w szkole lub przedszkolu jest spełnienie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, które wynosi:

  • 100% kryterium 456zł na osobę w rodzinie,
  • 150% kryterium 684zł na osobę w rodzinie

Do wniosku  należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wszystkich pracujących członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc. 

Wróć