Przejście do sekcji:

Aktualności

APEL GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁEJWSI WIELKIEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że na stronach internetowych, nadal, sukcesywnie pojawia się apel rzekomej wdowy ze wsi Skłudzewo, proszącej o pomoc dla swojej rodziny. Podczas prowadzonych rozmów z mieszkańcami wsi pracownicy ośrodka jednoznacznie stwierdzili, że na terenie wskazywanej wsi nie mieszka takowa osoba i z całą stanowczością należy założyć, że apel pochodzi od osoby chcącej uzyskać korzyści majątkowe za pomocą wprowadzenia w błąd ewentualnych
darczyńców.
W związku z powyższym prosimy o zignorowanie powyższego apelu.

Wróć