Przejście do sekcji:

Aktualności

Infromacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że osoby i rodziny o niskich dochodach nie przekraczające 150% kryterium dochodowego ( zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ) mogą ubiegać się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Chcąc uzyskać pomoc należy zgłosić się do pracownika socjalnego w terminie do 12 stycznia 2015r. do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej ( wraz z potwierdzeniami dochodu netto za m-c grudzień 2014r ), celem podpisania skierowania do odbiór żywości.

Kryterium dochodowe dla jednoosobowego gospodarstwa domowego wynosi kwotę 813,00zł netto, a na osobę w rodzinie kwotę 684zł netto.

Do dochodu wlicza się wszystkie dochody netto bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.
Po za niskim dochodem w rodzinie musi występować okoliczność w postaci : bezrobocia, niepełnosprawności, choroby, wielodzietności, rodziny niepełnej itp.

Po uprzednim załatwieniu wszelkich formalności w GOPS Zławieś Wielka wydanie darów dla mieszkańców gminy Zławieś Wielka nastąpi w dniu 16 stycznia 2015r. w siedzibie Toruńskiego Centrum Caritas ul. Szosa Bydgoska 1A, w godzinach od 8:00 do 15:00
Na 1 osobę w rodzinie przysługuje :makaron świderki 3 szt., mielonka wieprzowa 2szt., cukier biały 2szt., olej rzepakowy 1szt., mleko 2 szt. ( łącznie 7,30kg ).

Aldona Michalska
GOPS Zławieś Wielka

Wróć