Przejście do sekcji:

Aktualności

Podziękowania

Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy,
gdy zapominając o sobie, zaczyna żyć dla bliźnich.
- Michał Gogol.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej serdecznie dziękuje anonimowym osobom, które przekazały i dostarczyły na rzecz osób potrzebujących artykuły żywnościowe, słodycze, książki, odzież itp. Wyrażamy naszą głęboką wdzięczność za okazane potrzebującym wsparcie.
Przekazane nam dary mają wartość nie tylko materialną, ale są przejawem solidarności w naszej lokalnej społeczności.
W imieniu osób i rodzin potrzebujących wsparcia dziękujemy za bezinteresowną pomoc i okazaną wrażliwość na potrzeby innych.
GOPS Zławieś Wielka
 

Wróć